درباره ما

با مجموعه ما بیشتر آشنا شوید

شرکت بازرگانی افق تجارت فرد با بیش از 30 سال سابقه در زمینه واردات با برند MRA و با برند VANDINO و دان سبز قهوه با نام تجاری O.T.F از سال 1397 تحقیقات ما در راستای واردات قهوه آغاز گردید و طی پنج سال متوالی، در صدد رشد و پویایی شرکت کوشیده ایم.