نهمین نمایشگاه بین المللی تهران نوشیدنی ها،قهوه،چای و صنایع وابسته

نهمین نمایشگاه بین المللی  تهران نوشیدنی ها،قهوه،چای و صنایع وابسته...
مکان:سالن اختصاصی قهوه(سالن۶،غرفه۳)،نمایشگاه بین المللی تهران
زمان:۲۱الی۲۴شهریورماه۱۴۰۱ به مدت۴روز
‌ بازرگانی افـــــق تجارت فرد
تامین کننده دان سبز قهوه
 
نهمین نمایشگاه بین المللی تهران نوشیدنی ها،قهوه،چای و صنایع وابسته